Manifesto Umum ProMahasiswa UTM - Inovasi

Penerapan dan penghayati budaya Inovasi di dalam kehidupan mahasiswa bagi meningkatkan daya saing mahasiswa dalam usaha menyokong sekaligus membantu merealisasikan Dasar Pembangunan Mahasiswa berasaskan nilai tinggi kreativiti dan inovasi.

Huraian:

Menurut buku tulisan NC, Prof Dato Ir Dr Zaini Ujang yang bertajuk ‘Siri syarahan Perdana Naib Canselor: Universiti Kreativiti dan Inovasi di halaman 4 ~ Definasi budaya inovasi merujuk kepada kesediaan berubah, mencuba perkara dan cara baru dalam aspek kehidupan untuk kemakmuran, kedamaian, kesenangan, kesejahteraan dan kelestarian menerusi penyelesaian kreatif.

“Kesediaan berubah, mencuba perkara dan cara baru dalam aspek kehidupan”

Sedar atau pun tidak segelintir mahasiswa institusi pengajian tinggi (IPT) di negara ini gagal mencapai kejayaan sepenuhnya dalam pengajian kerana mereka masih mengamalkan budaya 3K iaitu ‘Kolej, Kuliah dan Kantin’ dalam rutin harian mereka.
Akibat terikat dengan rutin itu, pergaulan mereka dengan mahasiswa lain serta dunia luar agak terhad sehingga menyebabkan wujud kekurangan dari segi pengetahuan berkomunikasi yang menjadi bekalan utama menempuh alam pekerjaan.

Mahasiswa yang mengamalkan budaya 3K ini, hanya memberi tumpuan kepada kecemerlangan akademik. Rutin harian mereka hanyalah keluar dari kolej dan terus ke bilik kuliah sebelum ke kantin apabila sampai masa rehat. Kemudiannya, akan menyambung kuliah dan selepas itu balik semula ke kolej tanpa menyertai aktiviti lain.

Sebagai mahasiswa budaya 3K haruslah dikurangkan malah kalau boleh dihapuskan kerana ia hanya akan membuatkan pengetahuan mahasiswa itu terhad. Oleh itu, kami memperjuangkan transformasi Budaya 3K kepada Budaya Inovasi sejajar dengan Dasar Pembangunan Mahasiswa yang digagaskan oleh ayahanda Naib Canselor UTM, Profesor Dato Ir. Dr. Zaini Ujang yang bertujuan untuk melahirkan graduan holistik yang bercirikan kepatuhan kepada Tuhan dan mempunyai keseimbangan jasmani, emosi, rohani, intelek serta sosial (JERIS) untuk memenuhi kehendak pasaran masyarakat tempatan dan global.

Mahasiswa proaktif haruslah sedar kepentingan ilmu pengetahuan dan kemahiran diri yang menjadi aset utama kita mendapatkan pekerjaan selepas menamatkan pengajian.“Kita harus seimbangkan akademik dan aktiviti kokurikulum kerana kedua-duanya yang sebenarnyamenentukan kualiti seseorang graduan.

‘Budaya 3P sebagai nilai tambah kepada Budaya 3K’

Proaktif: mahasiswa mengambil inisiatif
Prihatin: cakna isu bersifat global dan responsive
Pimpin: Boleh memimpin diri sendiri dan masyarakat

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...